.

Logo

Adres

Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt Mickiewicza 49 87-100 Toruń tel: 661 829 010 biuro czynne we wtorki od 17:00 - 18:00 ttopz@wp.pl

Strona główna

1 procent podatku

Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt serdecznie dziękuje wszystkim osobom fizycznym, które w 2015 roku przekazały na rzecz naszego Towarzystwa 1% podatku dochodowego. Uzyskane środki finansowe wydatnie ułatwiły nam realizację naszych zadań statutowych, a także urozmaiciły nasze propozycje, których celem była poprawa bytowania krzywdzonych i bezdomnych zwierząt. Dziękując za wydatne wsparcie naszych przedsięwzięć, jednocześnie życzymy wszystkim darczyńcom wszelkiej pomyślności w 2016 roku.

Zdecydowana walka z okrucieństwem wobec zwierząt, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania zachowań wobec zwierząt domowych i wolnożyjących (środowiskowych), sterylizacja oraz chipowanie psów i kotów – takie cele stawia sobie i konsekwentnie je realizuje Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

Towarzystwo powstało wiosną 2008 roku. Skupia grono sprawdzonych ludzi, zwykle z długą przeszłością w organizacjach o podobnym profilu jak pani prezes i inspektor TTOPZ Ewa Włodkowska, której zaangażowanie na rzecz zwierząt zostało nagrodzone tytułem „Człowieka z pasją” przyznanemu przez Caritas Diecezji Toruńskiej i Kryształowym Sercem Dziennika Toruńskiego „Nowości”.

W działalność Towarzystwa angażują się również bardzo chętnie widziani przez nas ludzie młodzi, w tym studenci i wychowankowie Domu Dziecka.

Towarzystwo ma stały kontakt z: Wydziałem Środowiska i Zieleni przy Urzędzie Miejskim, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Wspólnotami Mieszkaniowymi, Polskim Związkiem Działkowców i innymi fundacjami i towarzystwami tj. OTOZ ANIMALS w Bydgoszczy, Warszawie i innych miastach, Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach, a także z opiekunkami dokarmiającymi zwierzęta środowiskowe.

Członkowie TTOPZ działają społecznie i na zasadzie wolontariatu. Chętnych do współpracy, zainteresowanych pełnieniem funkcji inspektora i opieką nad zwierzętami poszkodowanymi przez los w charakterze członków, czy też wolontariuszy prosimy o zgłaszanie się do siedziby Towarzystwa przy ulicy Mickiewicza 49 w każdy wtorek w godzinach 17:00 – 18:00.

Info